Skip to main content
  • Awards

Best Lawyers

The following lawyers of Nishimura & Asahi were recommended in their respective practice areas by Best Lawyers.

Antitrust / Competition
Kozo Kawai Asa Shinkawa Tsuneyasu Ozaki

Arbitration and Mediation
Hiroyuki Tezuka Masakazu Iwakura Nobuyuki Sakuraba

Asset Finance
Hiroshi Maeda Katsu Sengoku Masahiro Ueno Hajime Ueno Tsuyoshi Ito
 
Banking and Finance Law
Takashi Ejir Masaru Ono Takashi Yoneda Katsu Sengoku Masahiro Ueno
Toshihiro Maeda Kei Ito Yoshiaki Ikeda Gaku Suzuki Tsuyoshi Ito

Bet-the-Company Litigation
Masakazu Iwakura

Capital Markets
Takashi Ejiri Takashi Yoneda Yasutaka Nishikori Yoshiaki Ikeda

Corporate and M&A
Takashi Ejiri Koichi Kusano Masakazu Iwakura Masaki Hosaka Yuji Onuki Kazuhiro Takei
Katsuyuki Yamaguchi Asa Shinkawa Yoshinobu Fujimoto Hiroshi Uchima Yo Ota
Akihiro Hironaka Tsuneyasu Ozaki Tatsuya Tanigawa Ryutaro Nakayama Hikaru Oguchi
Tsuyoshi Ito Cuiping Zhang

Corporate Governance & Compliance
Kazuhiro Takei Tsuneyasu Ozaki

Criminal Defense
Hiroyuki Tezuka Masakazu Iwakura Akihiro Hironaka

Insolvency and Reorganization
Hideki Matsushima Yuji Onuki Kenichi Minami Gaku Suzuki Shintaro Miyazaki Cuiping Zhang

Insurance
Takashi Yoneda Yuji Onuki

Intellectual Property
Yoshiyuki Miyashita Masakazu Iwakura Eiichi Fukushima Nobuhiro Nakayama

International Arbitration
Akihiro Hironaka

International Business Transactions
Hiroyuki Tezuka Kozo Kawai Eiichi Fukushima

Labor and Employment
Asa Shinkawa Tsuneyasu Ozaki Cuiping Zhang

Litigation
Hiroyuki Tezuka Masakazu Iwakura Nobuyuki Sakuraba Masako Yajima Akihiro Hironaka
Tsuyoshi Ito

Media and Entertainment Law
Yoshiyuki Miyashita

Private Equity, Private Funds and Venture Capital
Takashi Yoneda Makoto Igarashi Kei Ito

Project Finance and Development Practice
Masaru Ono Hiroshi Maeda Masahiro Ueno Nagahide Sato Hajime Ueno Norio Maeda

Real Estate
Masaru Ono Yoshihiko Kawakami Yoshiaki Ikeda Hiroshi Niinomi Norio Maeda Cuiping Zhang

Structured Finance
Masaru Ono Hiroshi Maeda Katsu Sengoku Masahiro Ueno Toshihiro Maeda
Yoshihiko Kawakami Yoshiaki Ikeda Hiroshi Niinomi Hajime Ueno

Tax
Masakazu Iwakura Yo Ota Tsuneyasu Ozaki Tsuyoshi Ito

Telecommunications
Yoshiyuki Miyashita Masakazu Iwakura Kozo Kawai Katsuyuki Yamaguchi

Trade
Kozo Kawai